https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javni_razpisi/2024050814145186/

Občina Ajdovščina bo v letu 2024 za dijake in študente izvedla počitniško delo. Namen počitniškega dela je spodbuditi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic, jim omogočiti spoznavanje del na različnih področjih javnega sektorja in jim omogočiti vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti. Delo se bo izvajalo v času šolskih oziroma študentskih počitnic. Posamezen dijak oz. študent bo na podlagi tega poziva lahko opravil največ 120 ur preko napotnice, urna postavka znaša 6,90 EUR neto. Počitniško delo se bo izvajalo v občinskih javnih zavodih in občinski upravi.

Za opravljanje počitniškega dela se lahko prijavijo dijaki in študentje, ki imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina in so dopolnili 15 let.

Več informacij na zgornji povezavi.

Vabljeni k prijavi.