Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 17. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za  oddelke od 6. do 9. razreda izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene do vključno 20. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Otlica, 16. 1. 2022                                                                                      Danijela Likar, ravnateljica