Knjižnica (telefon 05 3649 534)

Šola ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Knjižničarki na šoli sta gospe Pavlina Bizjak in Sandra Peršin Nemec.
Šolska knjižnica ima dva oddelka:
Oddelek za učence s prostim pristopom in oddelek za učitelje s prostim pristopom in s kabinetno postavitvijo.
Dejavnosti knjižnice so:
Nabava knjižnega in neknjižnega gradiva, strokovna obdelava gradiva, postavitev in hranjenje, predstavitev, izposoja, informiranje o novostih, knjižnična informacijska znanja za učence 1. do 9. razreda, bralna značka, priložnostne razstave, sodelovanje z učitelji, vodstvom šole, starši učencev, splošno izobraževalno knjižnico in Lavričevo knjižnico v Ajdovščini. Tudi letos bodo učenci brali “Pod krošnjo” – branje sošolcem in razgovori.
Urnik knjižnice:
ponedeljek 8.00 do 9.30

torek 8.00 do 9.30

četrtek 12.40 do 13.40

petek 12.30 do 13.30