Zapisnik sestanka prejmejo člani Sveta staršev. Zapisniki so dostopni v šoli.