Svet zavoda Osnovna šola Otlica sestavlja 11 članov:

trije predstavniki ustanovitelja: Aleš Čibej, Irena Kobal, Nejc Vidmar

trije predstavniki staršev: Nadja Kobal, Tanja Krapež, Alenka Vidmar

pet predstavnikov zaposlenihSandi Furlan, Ana Kalin, Helena Kobal, Zdenka Rosa, Ana Trošt