Spoštovani starši!

Ob predvidenem začetku pouka v šoli z 18. 5. se nam vsem porajajo številna vprašanja in dileme. V prejetih priporočilih je veliko usmeritev, ki jih bomo skušali v največji možni meri uresničiti v dobro otrok, staršev in zaposlenih in predvsem paziti na zdravje vseh. Po prijavah bomo s strokovnimi delavci dorekli vse podrobnosti in vas o njih obvestili. Vrtec bo deloval le za otroke tistih staršev, ki to nujno potrebujete, v šoli pa bo potekal pouk, dopolnilni pouk, podaljšano bivanje in interesne dejavnosti – te le znotraj skupine otrok posameznega razreda in se ne bodo smeli združevati. V vrtcu je lahko  v skupini do 10 otrok, v razredu pa je lahko do 15 otrok z upoštevanjem predpisane razdalje.  Za prevoz otrok v vrtec in šolo in nazaj so tudi z občine izrazili pobudo, da ga opravljate starši, če se to le da, v korist zdravja vašega in drugih otrok. Objavljen bo tudi obrazec za to, ki ga prosim izpolnite in pošljite na e-naslov ravnatelja. V kolikor ne boste mogli pripeljati otroka v šolo in iz nje, bomo za to poskrbeli na šoli – ali šolski avtobus ali kombi. Pri tem pa bo potrebno upoštevati pravila, ki veljajo tudi v javnem prevozu. Prevozi s kombijem bodo potekali v daljših časovnih intervalih, ker bo v kombiju lahko le omejeno število otrok.

Na spletni strani je objavljen tudi sklep RKS za pediatrijo. V primeru, da je v družini v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujejo vrnitev v šolo, starši pa naj se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom.

Šola bo pred prihodom otrok v celoti razkužena, na voljo bo tudi topla voda, milo in razkužila pred vstopom v šolo, v učilnicah, straniščih in jedilnici. Otrokom do 12 let ni potrebno nositi zaščitne maske, potrebno pa je držati razdaljo vsaj 1,5 metra med posamezniki. Med poukom in po pouku bodo šolski prostori spet razkuženi.

Po sestanku s strokovnimi delavci boste prejeli še dodatna pojasnila in navodila.

Verjamem, da bomo z razumevanjem in upoštevanjem vseh navodil vzgojno-izobraževalne dejavnosti izpeljali tako, kot je potrebno in v smeri zagotavljanja varnosti vseh.

Če imate še kakšno vprašanje, pobudo, dilemo ali predlog, lahko pokličete na telefonski številki:

05 364 95 31 ali 041 324 715.

Lep pozdrav, ostanite zdravi in z optimizmom naprej.

Ravnatelj

Aleksander Popit