ZDRAVSTVENO VARSTVO

Zdravstveno varstvo otrok vključuje navajanje učencev na higieno in zdrav način življenja, zdravstveno vzgojo, sistematske preglede v zdravstvenem domu, zobozdravstvene preglede in tekmovanje za čiste zobe.

Pri izvajanju zdravstvene vzgoje in preventive bomo sodelovali z Zdravstvenim domom Ajdovščina – s službo za zdravstveno vzgojo in s službo za zobozdravstveno vzgojo.

Zdravstveno vzgojne vsebine, ki jih bo pripravila Služba zdravstvene vzgoje Zdravstvenega doma Ajdovščina, bodo vključene tudi v dneve dejavnosti na šoli.