Prevozi

Na šoli je 78,8 % učencev vozačev. Za učence je organiziran brezplačen avtobusni prevoz.

Prevoz dopolnjujemo s šolskim kombijem in sicer odvoz otrok predšolske vzgoje in 1. razreda.